Originální ilustrace k prodeji

(předlohy k ilustrovaným pohlednicím)
Nikola Müllerová