Od 13. 12. 2014 platí nová pravidla

By Říjen 1, 2014 Zajímavosti No Comments
trubicky_GS_2012

Od 13. 12. 2014 platí nová pravidla

Nenechte se zaskočit změnami v evropské legislativě o balení potravin

1) VELIKOST PÍSMA, ČITELNOST, UMÍSTĚNÍ

Povinné informace o potravině musí být na obalu umístěny tak, aby byly viditelné a snadno čitelné. Nesmí být skryté v záhybu nebo pod obrázkem. Od důležitých informací nesmí být nijak odváděna pozornost. Výška malého písmene „x“ musí být nejméně 1,2 milimetru U obalů nebo nádob, jejichž největší plocha je menší než 80 cm2, musí být velikost písma nejméně 0,9 mm.

2VÝŽIVOVÉ ÚDAJE

Výživové údaje se povinně uvádějí pouze na obalech kojenecké výživy a dietních potravinách. Na veškeré potraviny se tato povinnost začne vztahovat až od 13.12.2016.

Závazné údaje budou tyto:

Energetický obsah, množství tuku, nasycených mastných kyselin, sacharidů, bílkovin a sodíku. Musí být povinně v jedné tabulce a přepočítané na 100 g nebo na 100 ml, případně na jednu porci.

3JAZYKOVÉ POŽADAVKY

Povinné informace musí být na obalu uvedeny v jazyce snadno srozumitelném pro spotřebitele v členských státech, v kterých se konkrétní potravina prodává. V ČR tedy budou potraviny uváděny na trh označené v českém jazyce.

4POVINNÉ ÚDAJE PRO BALENÉ POTRAVINY

– název potraviny
– seznam složek
– alergeny
– množství určitých složek nebo skupin složek (v případě jejich zdůraznění)
– čisté množství potraviny
– datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti
– zvláštní podmínky uchovávání nebo podmínky použití
– jméno nebo obchodní název a adresu PPP, který je za potraviny odpovědný
– země původu nebo místo původu ve vyjmenovaných případech
– návod k použití v případě potraviny, kterou by bez tohoto návodu bylo obtížné odpovídajícím způsobem použít
– u nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % objemových skutečný obsah alkoholu v procentech objemových
– výživové údaje

5PŮVOD POTRAVIN:

Rozšíří se také okruh potravin, u kterých bude nutné uvádět zemi jejich původu. Povinné je uvádět původ u ovoce a zeleniny, olivového oleje, medu, ryb a hovězího masa. Od 13. 12. 2014 bude nutné uvádět původ též pro maso vepřové, skopové, kozí a drůbeží. Bude povinnost uvést informací o místu narození hospodářského zvířete, místu jeho odchovu a porážky.