Ceník

Grafický návrh: Počet návrhů nového designu a re-designu bude optimalizován dle potřeb odběratele.
Realizace: Grafické zpracování schváleného návrhu, zapracování korektur, zlom textu, úpravy fotografií.
Předtisková příprava (DTP): Obsahuje standardní přípravu pro tisk, specifikaci a nastavení barev, úpravu přetisku a soutisku direktních barev a převod fontů na křivky u všech grafických prvků.
Fakturovaným výstupem je v případě tisku vždy soubor PDF. Zdrojové soubory neposkytujeme.

Nechte si vypracovat nabídku!

Nejsme plátci DPH.