Grafický návrh: Počet návrhů nového designu a re-designu bude optimalizován dle potřeb odběratele.
Realizace: Grafické zpracování schváleného návrhu, zapracování korektur, zlom textu, úpravy fotografií.
Předtisková příprava (DTP): Obsahuje standardní přípravu pro tisk, specifikaci a nastavení barev, úpravu přetisku a soutisku direktních barev a převod fontů na křivky u všech grafických prvků.
Fakturovaný výstup: Tiskový soubor PDF, web – jpg, pdf.

Orientační cena: 600 Kč/hod.

Nechte si vypracovat nabídku 🙂

Nejsme plátci DPH.