firemní a reklamní design   |   obalový design   |   webdesign


 

Grafické studio – ceník grafických prací pro rok 2018 firemní a reklamní design

 

Vizitka a drobné reklamní předměty od 600  Návrh, DTP
Leták, skládačka
od 9 000,-

od 6 000 Návrh titulu
od 1 800 Návrh každá další strana strana
od 600 Realizace, korektury – každá strana
od 600 DTP – každá strana
Inzerát
od 2 400,-
od 1200 Návrh
od 600 Realizace
od 600 DTP
Billboard, CLV
od 6 600,-
od 3 600 Návrh
od 2 400 Realizace
od 600 DTP
Logo firmy, projektu, značka produktu od 25 000 Podle náročnosti a způsobu užití
Grafický manuál od 25 000 dle rozsahu Dle požadavků zákazníka – základní specifikace barev a písem, inverzní a černobílé varianty, použití na barevných podkladech, ochranná zóna, minimální velikost, zakázané užití, příklady užití v reklamě, polep automobilu, firemní design apod.
Návrh layoutu novin, časopisu od 36 000 Podle rozsahu návrhu
Zlom novin, časopisů od 900 strana A4, 1 800 A3 Včetně úpravy fotografií, korektur
a kompletní předtiskové přípravy, výstup tiskový soubor PDF
Výroční zprávy. katalogy 1 200 až 2 400 za stranu A4 Podle náročnosti, zlomu, množství fotografií, grafů a tabulek
Ostatní grafické práce 600 Kč za hodinu
Cena grafického návrhu zpravidla obsahuje licenci na neomezené užití autorského díla. Ceny jsou pouze orientační a mohou se lišit dle náročnosti návrhu, předtiskové přípravy a způsobu užití díla. Návrh bude vždy ve formátu JPG nebo PDF. Počet návrhů nového designu a re-designu není omezen, postup bude zvolen dle potřeb zákazníka. Realizace: Grafické zpracování schváleného návrhu, zapracování korektur, zlom textu, úpravy fotografií. Předtisková příprava – DTP: Obsahuje standardní přípravu pro tisk, specifikaci a nastavení barev, úpravu přetisku a soutisku direktních barev a převod fontů na křivky u všech grafických prvků. Rádi Vám vypracujeme cenovou nabídku dle konkrétního zadání. Grafické studio. Ceny v Kč. Nejsme plátci DPH.

Grafické studio – ceník grafických prací pro rok 2018 obalový design

Nový design obalu od 25 000,-
Nový design etiket od 18 000,-
Grafický návrh obalu stávajících (grafických) značek:
od 15 000 Grafický návrh obalu (podle náročnosti a užití díla)
od 8 000 Realizace obalu
od 2 000 DTP
Nový design obalu
(nová značka)
od 33 600,-
Grafický návrh značky, grafický návrh obalu, realizace, DTP, grafický manuál dle požadavků odběratele (základní specifikace barev a písem, inverzní a černobílé varianty, použití na barevných podkladech, ochranná zóna, minimální velikost, zakázané užití, příklady užití v reklamě, polep automobilu, firemní design apod.)
od 12 000 Grafický návrh značky (podle náročnosti a užití díla)
od 15 000 Grafický návrh obalu, etikety nebo chuťové varianty
od 3 000 Realizace obalu nebo 1 varianty
od 600 DTP obalu nebo 1 varianty
3 000 Základní manuál (základní specifikace)
od 3 600 Rozšířený manuál dle potřeb odběratele
Re-design – text
od 600,-
Textové úpravy, povinné prvky (bez nutnosti úpravy grafiky)
od 600 Grafické úpravy (podle rozsahu)
od 600 DTP
Re-design – grafika
od 1 800,-
Úpravy designu
od 1 200 Grafické úpravy (podle rozsahu)
od 600 DTP
3D vizualizace obalu z grafiky 2 400 Pro prezentaci produktu, 300 dpi, transparentní pozadí, JPG, PNG, TIFF

 

Návrh obalu: Bude pro schvalovací proces vždy zpracován do 3D vizuálu ve formátu JPG nebo PDF, 72 dpi. Počet návrhů nového designu a re-designu není omezen, postup bude optimalizován dle potřeby zákazníka. Pro potřeby prezentace obalu výrobku dodáme vizuály v tiskovém rozlišení s transparentním pozadím (cena od 300 Kč za 1 produkt). Realizace: Grafické zpracování schváleného návrhu, zapracování korektur, fotopráce, zlom, úpravy fotografií. Předtisková příprava – DTP: Obsahuje standardní přípravu pro tisk, specifikaci a nastavení barev, úpravu přetisku a soutisku direktních barev a převod fontů na křivky u všech grafických prvků. Tímto se nevylučují další potřebné úpravy souboru v tiskárně, dle konkrétních požadavků výrobce, např. na optimalizaci tiskového bodu použité technologie. Cena grafického návrhu zpravidla obsahuje licenci na neomezené užití autorského díla. Rozsah cen je orientační. Vychází z rozdílných požadavků na design návrhu, předtiskové přípravy a způsobu užití díla. Náročnost se liší i požadavky na přesnost reprodukce barev po celou dobu výroby produktu. Výrobci tabákových nebo kosmetických produktů používají pro své obaly direktní Pantone odstíny, kdy jsou barvy přesně definovány vzorníkem. Náročnější obaly mívají složitou výsekovou šablonu a  jsou často doplněny slepotiskem nebo horkou ražbou metalickou fólií. Naopak obaly pro výrobky s nejnižší prodejní cenou na trhu, vyžadují jednoduché, levné řešení..Rádi Vám vypracujeme cenovou nabídku dle konkrétního zadání. Grafické studio. Ceny v Kč. Nejsme plátci DPH.

 

Grafické studio – ceník pro rok 2018 webdesign

Položka Podrobný popis Cena
Wireframe koncept Statická skica zachycující koncept stránky a její rozložení před tím, než se začne realizovat samotný design. Není třeba u menších webů. 1 900
Design úvodní stránky Grafický návrh vzhledu hlavní stránky, vycházející z firemního designu a korporátní barevnosti. Ladění ve dvou kolech. Podklady předáme v SVG či PNG. Konstrukčně na bázi Wireframe. 5 900
Design šablony podstránky Grafický návrh vzhledu další podstránky, vycházející z firemního designu a barevnosti
a navazujícího na první stránku. Ladění ve dvou kolech. Podklady předám v SVG či PNG.
2 900
HTML kód a WordPress Převod grafického návrhu hlavní stránky, do statického kódu
HTML nebo na platformu WordPress. Optimalizace pro běžné prohlížeče.
od 6 000
Plnění obsahu, aktualizace Převod dokumentů z elektronické nebo tištěné podoby do formátu
stránky v kódování HTML.
600/hodina